замълчавам

замълчавам
гл. - замлъквам, млъквам, затайвам се, затайвам дъх, притайвам се, смълчавам се, тая се, мълча, занемявам, онемявам, не се обаждам, уста не отварям, глас не издавам, не говоря, зъб не обелвам, не гъквам, гък не казвам, премълчавам, умълчавам се, немея, позамлъквам, позатайвам се, поумълчавам се, преставам да говоря, стихвам, прехапвам си езика, глътвам си езика, затихвам, замирам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • глъхна — гл. заглъхвам, утихвам, затихвам, замирам, чезна, изчезвам, позаглъхвам, позамирам, загубвам се, замълчавам, смълчавам се, немея …   Български синонимен речник

  • замлъквам — гл. млъквам, затайвам се, затайвам дъх, притайвам се, смълчавам се, тая се, мълча, занемявам, онемявам, не се обаждам, уста не отварям, глас не издавам, не говоря, зъб не обелвам, не гъквам, гък не казвам, замълчавам, премълчавам, умълчавам се,… …   Български синонимен речник

  • затаявам се — гл. притаявам се, потайвам се, тая се, замлъквам, занемявам, онемявам, замълчавам, мълча, премълчавам …   Български синонимен речник

  • затихвам — гл. стихвам, утихвам, преставам, спирам, прекъсвам гл. млъквам, замлъквам, замълчавам, смълчавам се, умълчавам се, заглъхвам гл. замирам, гасна, угасвам, намалявам гл. уталожвам, успокоявам гл. притихвам …   Български синонимен речник

  • млъквам — гл. замълчавам, занемявам, немея, онемявам, премълчавам, мълча, затайвам се, смълчавам се, затайвам дъх, умълчавам се, притайвам се, преставам да говоря, събирам си устата, пазя тишина, утихвам, притихвам …   Български синонимен речник

  • попреглътвам си — словосъч. преглътвам си, успокоявам се, примирявам се, задоволявам се, уталожвам се, не роптая, замълчавам, кандисвам, понасям безропотно, не протестирам, не реагирам, премълчавам …   Български синонимен речник

  • потайвам се — гл. крия се, притайвам се, затайвам се гл. замлъквам, замълчавам, не се обаждам …   Български синонимен речник

  • преглътвам си — словосъч. успокоявам се, примирявам се, задоволявам се, уталожвам се, не роптая, замълчавам, кандисвам, понасям безропотно, не протестирам, не реагирам, премълчавам …   Български синонимен речник

  • премълчавам — гл. замлъквам, замълчавам, не казвам, не говоря, гък не казвам, не гъквам, прехапвам си езика, стискам си устата, държа си устата, преглътвам си езика, преглътвам си думите, притайвам се, тая се, занемявам, онемявам, млъквам, не обелвам зъб, не… …   Български синонимен речник

  • примирявам се — гл. помирявам се, задоволявам се, успокоявам се, понасям безропотно, не роптая, не протестирам, замълчавам, кандисвам, преглътвам си, спокоен съм, уталожвам се гл. приемам мълчаливо, не възразявам, съгласявам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”